Mądra optymalizacja – sankcje za nadużycia

Każde świadomie zarządzane przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysku i minimalizacji wszelkich strat, wydatków i obciążeń – w tym podatkowych.

Optymalizacja może się jednak odbywać tylko w granicach wyznaczonych przez prawo, które uległo w tym względzie zaostrzeniu.

Nowe przepisy podatkowe

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie pracuje nad możliwie pełnym uszczelnieniem systemu podatkowego. Wprowadzono już przepisy utrudniające wyprowadzanie zysków z polskiego systemu podatkowego z wykorzystaniem rajów podatkowych.

Czytaj dalej Mądra optymalizacja – sankcje za nadużycia