Konstrukcje prawne pomagające w optymalizacji, czyli co dalej z SKA?

Optymalizacja podatkowa

SKA, czyli spółki komandytowo-akcyjne, były do tej pory jedną z najefektywniejszych konstrukcji pozwalających na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Nowe przepisy położyły kres tej metodzie optymalizacji podatkowej.

SKA muszą płacić CIT

Od pierwszego stycznia 2014 r., na spółki komandytowo-akcyjne został nałożony obowiązek odprowadzania podatku CIT. Do tej pory, SKA były wykorzystywane przez przedsiębiorców jak również Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, jako jedna z metod optymalizacji podatkowej. SKA były transparentne podatkowo – nie odprowadzały podatku.

Obowiązek podatkowy ciążył jedynie na właścicielach SKA, czyli komplementariuszu i akcjonariuszu. Akcjonariusz musiał odprowadzać podatek dopiero w momencie uzyskania dywidendy. Dawało to wspólnikom możliwość regulowania momentu, w którym będą zmuszeni odprowadzić podatek oraz odsuwania go w czasie. Zmiany w prawie powodują, że SKA będzie objęta podatkiem CIT w wysokości 19% na tej samej zasadzie, co spółki kapitałowe. W obecnej sytuacji prawnej, opodatkowanie SKA jest podwójne – podatkiem objęte są zarówno dochody wypracowane przez SKA, jak i zysk wypłacany wspólnikom.

Co czeka SKA?

Jeżeli forma spółki komandytowo-akcyjnej została przez wspólników wybrana z powodów innych, niż uzyskanie niższych obciążeń podatkowych, a obecny poziom opodatkowania nie jest dla nich utrudnieniem, nie warto przekształcać SKA. Tym niemniej w przypadku, kiedy SKA miała zapewnić głównie korzyść podatkową, warto zastanowić się nad zmianą konstrukcji prawnej. Podatku CIT można uniknąć poprzez przekształcenie SKA w inną spółkę osobową, jednak warto przypomnieć, że wspólnicy spółki osobowej będący osobami fizycznymi, odpowiadają za zobowiązania spółki całym majątkiem. Rozwiązaniem jest wykorzystanie formuły spółki komandytowej, gdzie tylko jeden wspólnik, komplementariusz, odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Rolę komplementariusz może pełnić spółka z o.o. – w takiej sytuacji zachowana jest korzystna sytuacja podatkowa, przy zniwelowaniu niedogodności związanych z osobistą odpowiedzialnością wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve + 2 =