Mądra optymalizacja – sankcje za nadużycia

Każde świadomie zarządzane przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji zysku i minimalizacji wszelkich strat, wydatków i obciążeń – w tym podatkowych.

Optymalizacja może się jednak odbywać tylko w granicach wyznaczonych przez prawo, które uległo w tym względzie zaostrzeniu.

Nowe przepisy podatkowe

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie pracuje nad możliwie pełnym uszczelnieniem systemu podatkowego. Wprowadzono już przepisy utrudniające wyprowadzanie zysków z polskiego systemu podatkowego z wykorzystaniem rajów podatkowych.

Przez zmianę regulacji, firmy posiadające spółki-córki spełniające określone w ustawie kryteria, będą musiały opłacać podatki w Polsce. Obecnie opracowywany jest nowy projekt ordynacji podatkowej, w którym wprowadzona ma zostać klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe przepisy mają wejść w życie od 2016 r.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Nowa klauzula ma na celu uniemożliwienie tworzenia „sztucznych konstrukcji prawnych”, których głównym celem jest uzyskanie korzyści podatkowych. Organy podatkowe mają zostać wyposażone w uprawnienia pozwalające im samodzielnie określać i ustalać zobowiązanie podatkowe, jeżeli stwierdzą, że przedsiębiorstwo unika płacenia podatków lub je zaniża przy pomocy sztucznych konstrukcji prawnych. Przewidziano również powołanie Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, która będzie wydawała opinie na wniosek każdej ze stron, tj. organu podatkowego oraz zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Klauzula a optymalizacja

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów, kary mają spotkać przedsiębiorstwa, które wykorzystują fikcyjną działalność do uniknięcia opodatkowania. Optymalizacja w ramach prawa będzie nadal możliwa. W przypadku złamania przepisów klauzuli, kara będzie wynosić 30% zobowiązania podatkowego. MF zakłada, że klauzula będzie miała zastosowanie, jeśli korzyści podatkowe przekraczają 50 tyś. zł rocznie. Przedsiębiorstwo będzie mogło bronić się wykorzystując opinie zabezpieczające, jednak koszt jej wydania do 15 tyś. zł, a w przypadku nierezydentów 30 tyś. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven + 6 =