Optymalizacja podatkowa po polsku

Unikanie podatków, w ramach dozwolonych przez prawo, jest legalnym działaniem mającym na celu zwiększenie zysku z działalności gospodarczej. Jak „to” wygląda w Polsce?

Czym jest optymalizacja?

Optymalizacja podatkowa to termin określający działania podejmowane głównie przez przedsiębiorstwa w celu minimalizacji koniecznych do opłacenia podatków. W budowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstwa na ogół udział bierze wykwalifikowany doradca podatkowy, który proponuje sposoby, umożliwiające płacenie niższych podatków. Istnieje bardzo wiele strategii, które przedsiębiorstwo może zastosować. Najbardziej chyba znaną, jest przeniesienie działalności do jednego z tzw. rajów podatkowych, czyli państw o niezwykle liberalnych przepisach podatkowych.

Czy optymalizacja będzie przestępstwem?

W kwietniu 2014 r. polskimi firmami wstrząsnęła wiadomość, że Ministerstwo Finansów planuje ścigać przedsiębiorstwa, unikające płacenia podatków. Propozycja obejmuje użycie „klauzuli obejścia prawa” – fiskus będzie mógł wszczynać postępowania przeciwko firmie, jeśli uznałby, że podjęte przez nią działania miały jako jedyny cel obniżenie należnego podatku. Udowodnienie przestępstwa podatkowe samo w sobie jest zadaniem trudnym, a dowiedzenie, że określone działanie było podyktowane wyłącznie chęcią obejścia prawa podatkowego wydaje się prawie niemożliwe. Ponadto idea ta przeczy podstawowym zasadom ekonomii, które głoszą, że celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, na wszystkie możliwe (legalnie) sposoby.

Jak można stosować optymalizację podatkową

Przykładem popularnej do niedawna metody optymalizacji podatkowej było zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych, jednak po zmianach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów ta forma działalności gospodarczej przestaje być tak atrakcyjna. Do metod optymalizacyjnych należy również wykorzystanie wszelkich dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Optymalizacja może być stosowana także przez osoby fizyczne. Jeszcze niedawno w celu uniknięcia „podatku Belki” Polacy masowo korzystali z lokat z kapitalizacją jednodniową, jednak również ta luka została uszczelniona przez MF. Metodą optymalizacji podatkowej zysków inwestycyjnych jest m.in. korzystanie z funduszy parasolowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + fifteen =