Optymalizacja z wykorzystaniem spółki komandytowej

Spółki komandytowe to zaleta czy zagrożenie? W jaki sposób można wykorzystać tę formę do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej? Nienowa forma dopiero teraz zaczyna budzić ogromne zainteresowanie przedsiębiorców

Forma prawna jest doskonale znana w Polsce chociaż jak się okazuje nie koniecznie tak doceniana jak za granicą. Czym się charakteryzuje i jakie realne korzyści finansowe za sobą niesie?

Zalety spółek komandytowych

Największą zaletą jest przede wszystkim fakt, że w tej formie działalności gospodarczej występują dwie grupy wspólników. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim mają różny status. Wyróżniamy, tak jak wspomnieliśmy dwa rodzaje wspólników:

  1. Komplementariusze – to wspólnicy odpowiadający wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, bez ograniczeń,
  2. Komandytariusze – to wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu.

Jaki to może mieć wpływ na optymalizację podatkową?

Bezpieczeństwo w spółce pierwsza zaleta tej formy prawnej

Bezpieczeństwo wspólników w spółce komandytowej można zwiększyć poprzez powołanie powołanie spółki kapitałowej, która jest osobą prawną. Jak to działa?

Wiemy już, że w tej formie działalności są dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze do wysokości wkładu, zatem jeśli komandytariusz to spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym 5000 zł to odpowiedzialność tego wspólnika jest do wysokości właśnie 5000 zł. Ale jest warunek w wypadku upadłości zarząd musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, w przeciwnym razie zarząd odpowiada również majątkiem osobistym).

Elastyczne ustalane zyski – druga z zalet

W spółce komandytowej można ustalać optymalny poziom zysków dla komandytariusza. Co ważne nie ma to bezpośredniego i proporcjonalnego przełożenia na odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komandytariusze i komplementariusze uczestniczą w spółce przez wkład kapitałowy, przy czym wielkość wkładu zarówno komplementariusza jak i komandytariusza nie musi odpowiadać wysokości udziału w zysku.

Przykład podziału zysku w spółce komandytowej

Wkład komplementariusza do spółki wynosi – 200 000 PLN,
Wkład komandytariusza do spółki wynosi 2000 PLN,
Udział w zysku komplementariusza – 1%
Udział w zysku komandytariusza – 99%.

Powyższy przykład jest często stosowany w praktyce, przy czym komplementariusz partycypuje w zysku na poziomie 1%, przy znaczącym wkładzie, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komandytariusz zaś partycypuje w zysku spółki na wysokim poziomie, przy niskim wkładzie do spółki i odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Prawo handlowe – trzecia zaleta tej formy działalności

Spółka komandytowa zaliczana jest do grupy spółek osobowych prawa handlowego. Jak to wpływa na optymalizację podatkową? Ta forma prowadzenia działalności daje wymierne korzyści finansowe. Spółki osobowe (w odróżnieniu od spółek kapitałowych) nie są podatnikami podatku dochodowego. Co to oznacza w praktyce? Spółki kapitałowe „objęte są” podwójnym opodatkowaniem, to znaczy: podatki płaci i spółka i zarząd z tytułu wynagrodzenia. W spółkach osobowych nie występuje opodatkowanie na poziomie spółki i na poziomie wspólników. Ta forma objęta jest wyłącznie jednokrotnym opodatkowaniem – podatkiem dochodowym wyłącznie na poziomie wspólników. To ich dochody z udziału w spółce opodatkowuje się, w zależności od ich formy prawnej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przykładowa kalkulacja podatkowa

Założenie: komandytariuszami są osoby fizyczne, dochody osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Komandytariusz może wybrać opodatkowanie stawką liniową 19% bądź według skali podatkowej (18%, 32%).

Kalkulacja: Założenia: Komplementariusz – A spółka z o.o., komandytariusz – Jan Nowak. Wkład komplementariusza do spółki wynosi – 200 000 zł, wkład komandytariusza do spółki wynosi 2000 zł udział w zysku komplementariusza – 1%, udział w zysku komandytariusza – 99%. Tak jak we wskazanym klasycznym modelu wczesniej.

Spółka osiągnęła w roku podatkowym 2013 dochody (przychody pomniejszone o koszty) w wysokości 200 000 zł.

Po stronie komandytariusza dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 198 000 zł, a więc przy założeniu że komandytariusz wybrał opodatkowanie według stawki liniowej, kwota podatku do zapłaty wyniesie 37 620 zł. Czysty zysk komandytariusza wyniesie w tym przypadku 160 380 zł. Dodatkową, niewątpliwą korzyścią występującą po stronie komandytariusza jest również to, iż jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki sięga do wysokości 2000 zł.

Dla porównania: w przypadku, gdyby ten sam dochód został osiągnięty przez spółkę kapitałową, wówczas na poziomie spółki konieczna byłaby zapłata podatku dochodowego od osób prawnych (od dochodu 200 000 podatek wyniósłby 38 000 zł), oraz na poziomie wspólników – od dywidendy 19%. Przy założeniu udziału w wysokości 99% (zysk po opodatkowaniu na poziomie spółki 162 000 zł, zaś kwota zysku przypadająca na udziałowca przed opodatkowaniem 160 380 zł), podatek od dywidendy wyniósłby 30 472 zł, zaś udziałowiec otrzymałby dywidendę poziomie kwocie netto 129 908 zł.

Różnica w wartości faktycznie otrzymanego przysporzenia finansowego wynosi zatem 30 472 zł, przy dochodzie w wysokości 200 000 zł. Im większy dochód, tym różnica byłaby większa.

Dlaczego zatem prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej jest tak popularne? Korzyści prawne po stronie komandytariusza połączone z korzyściami podatkowymi z pewnością powodują, że warto się zainteresować taką formą prawną prowadzenia przedsiębiorstwa.

2 myśli na temat “Optymalizacja z wykorzystaniem spółki komandytowej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 − 3 =