Optymalizacja dla małych firm

Zarządzanie kosztami w małej firmie ma ogromne znaczenie dla jej wyniku finansowego. Optymalizacja podatkowa i kosztowa dla małych firm, w szczególności skuteczne jej przeprowadzenie, może decydować o konkurencyjności małych podmiotów i przewadze konkurencyjnej

Warto rewidować warunki panujące na rynku. realia gospodarcze w Polsce nie gwarantują stabilności w działaniu podmiotów gospodarczych. Nieustannie zmieniające się prawo, niekończące się reformy wpływają wyjątkowo niekorzystnie na małe i średnie podmioty gospodarcze, które niejednokrotnie nie radzą sobie ze zmianami w prawie, choćby z powodu nowych obowiązków ustawowych, które już nieraz implikowały postanie wysokich kosztów.

Zatem by działać efektywnie warto dostosować model biznesowy do realiów rynkowych do czego można wykorzystać optymalizację kosztów – optymalizację podatkową

Jak optymalizować podatki w małej firmie?

Pierwszym krokiem do skutecznej optymalizacji podatkowej może być wykorzystanie technologii IT opartych na nowym modelu SaaS (Software-as-a-Service), czyli korzystania z dobrodziejstw informatyki i szeroko pojętego IT jako usługi. Do niedawna koniecznością były drogie inwestycje w sprzęt, a przede wszystkim w oprogramowanie do sprzętu. Licencje programów dla wielu mały i średnich firm były poza zasięgiem, a jeśli już były kupowane to rujnowały budżet podmiotu gospodarczego. Nie trudno się domyśleć, że była to jedna z największych barier w prowadzeniu legalnej działalności gospodarczej. Tradycyjne podejście do korzystania z systemów licencjonowania oprogramowania zmienia model SaaS. Jak już wspomnieliśmy dostarcza on oprogramowanie jako usługę, która w zależności od danej firmy gwarantuje dostęp do aplikacji takich jak: oprogramowanie biurowe, oprogramowanie do obsługi poczty e-mail, aplikacje księgowe, systemy sprzedaży, CRM, CMS i wiele innych. Można sobie wyobrazić różnicę. Inwestycja w tradycyjne licencje dla np. 4 stanowisk pracy to wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki SaaS koszty są nieporównywalnie niższe. Licencjonowanie w modelu SaaS to ogromna elastyczność i oszczędność. Nie zawsze jest tak, że firma korzysta z danego oprogramowania przez cały rok. W firmach realizujących liczne projekty terminowe oprogramowanie w modelu SaaS wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. By skorzystać z dobrodziejstw tego sposobu licencjonowanie oprogramowania i optymalizować koszty w firmie wystarczy posiadać komputer i dostęp do internetu. Jedynym koszt jaki trzeba ponieść to opłata abonamentowa. Co więcej SaaS pozwala zapomnieć o takich czynnościach jak aktualizowanie oprogramowania, obsługa techniczna. Aktualizacje dokonywane są w ramach abonamentu. Dane, które przedsiębiorca przechowuje w systemach SaaS dostępne są w każdym miejscu na świecie, oczywiście pod warunkiem, że mamy dostęp do internetu.

W podatkach leży klucz do najlepszej optymalizacji

Cyklicznie ukazują się raporty pokazujące jak polskie małe i średnie firmy płacą podatki, jakie formy wybierają i przede wszystkim w jakich cyklach się rozliczają. Jak wynika z raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011” przygotowanego przez InFakt.pl (i firmę badawczą 4P research mix) tylko 20% przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie z podatku VAT, a tylko 16% z podatku dochodowego (również kwartalnie). Tu również warto przytoczyć przykład firm realizujących zlecenia projektowe, których realizacji i rozliczenie często rozkłada się w czasie i trwa nawet 3 miesiące. Ustawodawca od lat pozwala małym i średnim firmom rozliczać się kwartalnie, a to gwarantuje większą elastyczność w zarządzaniu przepłīwami finansowymi a co za tym idzie staje się jednym z prostszych sposobów na optymalizację podatkową.

Oszczędności w pozostałych obszarach działalności

Przykładów na skuteczną optymalizację jest bardzo wiele. Skuteczne i przemyślane zarządzanie kosztami pozwala oszczędzać tysiące złotych rocznie. Wiele z tych działań wymaga postępu i adaptacji nowych technologii, zmiany przyzwyczajeń i radykalnych kroków. Niemniej skutecznie przeprowadzona optymalizacja podatkowa w wielu firmach daje realne efekty i oszczędności na poziomie nawet 90% rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × two =