Optymalizacja a amortyzacja

Każdy przedsiębiorca może legalnie płacić niższe podatki. Wszystko to dzięki optymalizacji, którą umożliwiają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej to gwarancja niższych podatków, które wpływają bezpośrednio na wynik finansowy firmy

Optymalizacja kosztów w oparciu o PIT, CIT, VAT – od czego zacząć?
Każde przedsięwzięcie zaczyna się od dobrego planu, a przede wszystkim przemyślanej strategii. Dobrej strategii nie napiszemy sami, potrzebujemy do tego ekspertów.

Redakcja serwisu współpracuje z kilkoma firmami, które zajmują się profesjonalnie usługami doradztwa finansowego i podatkowego. Z pomocą ekspertów od optymalizacji podatkowej zyskasz wymierne korzyści i ogromne oszczędności.

Minimalizuj ryzyko podejmując działania!

Najważniejszą kwestią jest minimalizowanie ryzyka. Działania, które dotykają podatków i zobowiązań państwowych narażone są na najwyższe ryzyko. Tylko bieżąca weryfikacja i znajomość aktualnych przepisów prawa podatkowego i prawa przedsiębiorstw oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (zarówno WSA jak i NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego zapewni Ci bezpieczeństwo w zakresie przeprowadzanej optymalizacji.

Korzystne przepisy dla nowych firm – amortyzacja optymalizuje podatki!

Każda nowa firma, która rozpoczęła działalność w trakcie trwania roku podatkowego jak również tzw. mali podatnicy mogą zamortyzować jednorazowo środki trwałe z grupy: 3-8 ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych, ale z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym aktywa te zostały wprowadzone do ewidencji.

Ważne! Wartość zamortyzowanych w ten sposób środków nie może przekroczyć kwoty 50 tys. euro, przeliczonej po kursie średnim NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonuje się jednorazowej amortyzacji.

Ważne! Obliczając powyższy limit nie można wliczyć środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniżej 3,5 tys. zł, które umorzono jednorazowo zgodnie z przepisami podatkowymi.

Mały podatnik kto to?

Ustawy podatkowe określają małego podatnika jako podmiot, który generuje wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem należnym VAT do kwoty 1 200 000 euro przeliczonej po kursie średnim NBP z na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 1 =