Czym jest optymalizacja?

Co to jest optymalizacja i czemu służy? Eksperci spierają się o znaczenie optymalizacji. Jedni twierdzą, że to łamanie prawa inni zaś uznają, że to bardzo cienka granica pomiędzy optymalizacją, a obejściem prawa podatkowego.

Mądre wyznaczenie tej granicy gwarantuje zamierzony efekt. Optymalizację podatkową należy przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe. Działanie w oparciu o prawo podatkowe i inne przepisy regulujące działalność gospodarczą pozwala optymalizować koszty i podatki!

Każda firma może legalnie obniżyć podatki. Jest to dozwolone i wymaga doradztwa eksperckiego w zakresie optymalizacji podatkowej. W niektórych grupach branżowych optymalizacja podatkowa jest wręcz wskazana!

Każda firma może mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Wynika to z różnych powodów. Przede wszystkim w wielu branżach ustawodawca sam pozwala przedsiębiorcy decydować o tym jak wysokie podatki będzie płacił. Dzięki temu w każdej z branż stworzony został potencjał optymalizowania podatków.

Przykłady podstaw potencjału optymalizacji podatkowej

Pierwszym z klasycznych przykładów jest wybór metody amortyzacji, okresu rozliczeniowego, roku podatkowego czy sposobu wpłacania zaliczek (np. wybór metody uproszczonej). Podatnik wybierając metodę amortyzacji powinien zastanowić się i przeanalizować korzyści płynące z każdej z nich, tak by wybór tej właściwej zapewnił mu największe korzyści podatkowe.

Za drugi przykład możemy uznać licznie występujące swobody zawarte w polskich przepisach. Okazuje się, że rzewnie krytykowana przez przedsiębiorców ilość przepisów w Polsce jest źródłem i podstawą do przeprowadzania optymalizacji podatkowej.

Swoboda uznaniowa zawarta w przepisach podatkowych wielokrotnie odnosi się do przypadków operatów szacunkowych, w których podatnik nie jest w stanie samodzielnie określić wartości przedmiotu i tym samym musi bazować na szacunkach, które przeprowadza według ściśle określonej metody: metoda wyceny bądź metoda porównawcza. Wybranie jednej z nich może mieć wpływ na wysokość wyliczonej kwoty i wartość operatu. Oznaczanie wartości wpływa na szacowanie zobowiązań podatkowych a to wpływa na optymalizację podatkową każdej firmy!

Trzecim przykładem jest enigmatyczne pojęcie norm stymulacyjnych. Podatki wszak pełnią funkcję stymulacyjną nad gospodarką. Państwo aktywizuje podatników do określonych działań gospodarczych, korzystnych z punku widzenia działalności państwa. Ustawodawca świadomie uwzględnił w przepisach prawa rozwiązania wyjątkowo korzystne dla tych, którzy takie działania podejmą. Motywacja podatkowa, która mądrze wykorzystana do optymalizacji podatkowej znana jest przedsiębiorcom i osobom fizycznym jako ulgi podatkowe. Państwo wpływa w ten sposób na wybrane obszary gospodarcze pobudzając produkt krajowy brutto i konsumpcję w wybranych gałęziach gospodarki.

Optymalizacja podatkowa jednym z bardziej kontrowersyjnych działań

Optymalizacja podatkowa skutkuje realnym zmniejszeniem wysokości płaconych podatków, a zatem wpływa na postrzeganie tych działań jako sprzeczne z prawem bądź na pograniczu prawa. Wątpliwości poddawana jest jej legalność. Krajowe organy podatkowe często kwestionują zgodność z prawem rozliczeń podatkowych zarzucając podatnikom tzw. obejście prawa podatkowego, czyli kwalifikowaną postać unikania opodatkowania.

Czym jest obejście prawa podatkowego?

Z definicji jest określane jako wykorzystywanie cywilistycznej zasady swobody umów, które pozwala na wybór między obowiązkiem podatkowym, a osiągnięciem stanu niższego opodatkowania w stosunku do oczekiwanego przez ustawodawcę.

Co ważne obejście podatkowe nie łamie żadnych nakazów, zakazów i przepisów ustawowych. Oczywiście działanie to jest dotąd legalne dokąd przedsiębiorstwo podejmuje działania niewykraczające poza przyjęte rozwiązania prawne, nie występuje nielegalne prowadzenie księgowości czy obchodzenie prawa.

Interpretacje w zakresie optymalizacji podatkowej

„Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.”

Interpretacja Ministerstwa Finansów: „Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego – przy podejmowaniu decyzji gospodarczych – bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego.”

Instytucje państwowe podejmowały działania zmierzające do przeciwdziałania obejściu prawa mimo absencji jasnej regulacji prawnej w tym obszarze. Niestety bezskutecznie.

Jedna myśl na temat “Czym jest optymalizacja?”

  1. Witam !
    Jak sami Państwo piszecie, optymalizacja podatkowa sama w sobie często nie uchroni nas przed sporem z organem podatkowym. Tym bardziej, że fiskus zawsze z uporem sobie właściwym wbrew przepisom pozwalającym na optymalizację, wbrew logice i doświadczeniu życiowemu, stosuje taką interpretację ( szczególnie niejednoznacznych przepisów) aby tą optymalizację sprowadzić do możliwie najniższego poziomu. I co wówczas gdy taki spór ma miejsce, co proponujecie ?

Pozostaw odpowiedź Stefan Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 4 =